Giving » 2015 Mother's Day Celebration: Honor Your Mother, Grandmother, Godmother, Wife, Sisters & Special Ladies in Your Life!

2015 Mother's Day Celebration: Honor Your Mother, Grandmother, Godmother, Wife, Sisters & Special Ladies in Your Life!

PARISH FAITH FORMATION FUNDRAISING DINNER & MULTI-CULTURAL CONCERT & DANCING

Saturday May 9, 2015, 6:30 PM in the Parish Center 

Mother's Day Celebration: Honor Your Mother, Grandmother, Godmother, Wife & Special Ladies in Your Life! 

       Our Parish Faith Formation Communities have organized together our annual Fundraising Dinner in the     Parish Center.  The money raised will be used toward formation training, retreats & appreciation opportunities for our parish volunteers who teach the faith and are involved in our parish Faith Formation     Programs.  The tickets to the dinner which includes dancing and raffle are $ 20.00.  The tickets will be sold by our catechism teachers, volunteers or at the Rectory.  We are looking for businesses that will generously support us by giving us gift cards and store merchandise for our silent auction.  We also look forward to individuals who generously donate religious pictures or statues and new home items for our auction baskets.  Please consider supporting vibrant catechetical programs and well-trained, equipped catechism teachers and volunteers in our Parish.  All are welcome & invited to our “Parish Restaurant!”  Spread the word to your     family, friends & neighboring parishes.  For more information or to be a benefactor for the Dinner or the Parish Catechetical Programs, please contact Sister Mary-Han Nguyen, OP or Maria Gamboa at 626-457-3043/3041 or faithformation@sangabrielmission.org.  Please drop off all the donation items at the rectory office.

      There will also be tickets without raffle to purchase for children from 5-13 years old for a separate dinner, movie, and art event happening simultaneously with the adults’ dinner in room 1 and 2 in the Parish Center.

¡CENA Y CONCIERTO TRILINGUE  EN NUESTRA PARROQUIA¡ 

SABADO, 9 DE MAYO, 2015  6:30 P.M. EN EL CENTRO PARROQUIAL

Celebración del Día de la Madre: Honra a tu madre, abuela, madrina, esposa y las mujeres Especiales en su vida

Nuestras comunidades de Formación de Fe Parroquial juntos en  una cena de recaudación de fondos en el Centro Parroquial. El dinero recaudado será utilizado para formación, para retiros y para dar apreciación a nuestros voluntarios de la parroquia que enseñan la fe y se involucran en Programas de Formación de Fe de la parroquia. La entrada para la Cena, Baile y Rifa es de $ 20.00 y se venderán en la Rectoría. Estamos buscando empresas que generosamente nos apoyen dándonos certificados de regalo o  de su mercancía de la tienda para nuestra subasta silenciosa. También deseamos a las personas que generosamente donen cuadros religiosos o estatuas religiosas y tanto como nuevos artículos para el hogar para poner en las canastas de la subasta. Por favor  considere apoyar nuestros programas vibrantes de catequesis y para tener  entrenamientos excelentes y equipar a  los catequistas y voluntarios de nuestra parroquia. Todos son bienvenidos e invitados a nuestro "ị Cena Parroquial!" Corra la voz a sus familiares, amigos y a nuestras parroquias vecinas. Para obtener más información o para ser un benefactor para la cena o a los Programas de catequesis de la Parroquia,  favor póngase en contacto con la hermana Mary-Han Nguyen, OP o María Gamboa al 626-457-3043 / 3041 o  faithformation@sangabrielmission.org.  Favor deje todos los artículos de donación en la oficina de la rectoría.

También habrá boletos sin rifa para comprar para los niños 5-13 años de edad a una cena separada, cine y artes simultáneamente con la cena de los adultos en la habitación 1 y 2 junto al Centro Parroquial.


BUỔI HÒA NHẠC CỦA NHIỀU VĂN HÓA VÀ BỮA ĂN TỐI GÂY QŨY CHO VIỆC HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN CỦA GIÁO XỨ

Thứ Bảy Ngày 9 Tháng 5, 2015 * 6:30 tối * Tại Hội Trường Giáo Xứ

Tiệc Mừng Biết Ơn Bà, Mẹ và những Phụ Nữ Đặc Biệt Trong Đời Sống Của Chúng Ta!

     Chương trình huấn luyện Đức Tin của Giáo Xứ San Gabriel Mission mỗi năm tổ chức buổi Hòa Nhạc và bữa ăn tối gây qũy cho việc huấn luyện đức tin bằng Ba ngôn ngữ: Mỹ, Việt Nam và Mễ Tây Cơ. Buổi gây qũy với mục đích có thêm phương tiện huấn luyện các Giáo Lý Viên và những thiện nguyện viên có trách nhiệm giảng dạy của giáo xứ trong đời sống tâm linh qua tĩnh tâm, huấn luyện và hội thảo v.v.Chúng tôi tha thiết xin Qúi Vị ủng hộ và giúp phổ biến bằng cách mua vé và mời gia đình, họ hàng cùng những người quen từ khắp nơi đến chung vui nghe nhạc và dùng bữa ăn tối tại “Nhà Hàng Giáo Xứ” thay vì đi ăn ở nơi khác. Để giúp cho chúng tôi phục vụ Qúi Vị chu đáo hơn, xin mua vé sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới hoặc tại văn phòng giáo xứ hay tại trung tâm giáo Lý Việt Ngữ. Giá vé ủng hộ là $20, gồm bữa ăn tối, vé xố và hòa nhạc. Xin Qúi Vị rộng rãi giúp đỡ. Mọi thắc mắc về buổi hòa nhạc, bữa ăn tối hoặc muốn ủng hộ xin liên lạc với Soeur Nguyễn Ngọc Hân tại 626-457-3043 hoặc email: faithformation@sangabrielmission.org. Trong bữa tiệc cũng sẽ có bán đấu giá gây quỹ những mặt hàng và ngân phiếu được nhiều thương mại và gia đình tặng. Xin quí vị có thương mại quảng đại tặng những mặt hàng hoặc ngân phiếu (gift cards) cho buổi bán đấu giá. Nếu quí vị có tranh ảnh thánh thiện và đồ dùng trong nhà mới, nhưng không dùng tới, xin quý vị rộng lòng ủng hộ. Xin mang tất cả đồ ủng hộ tới văn phòng Giáo Xứ cho Soeur Nguyễn Ngọc Hân.

     Các em nhỏ từ 5 tuổi tới 13 tuổi sẽ có vé ăn tối, coi phim và làm nghệ thuật với giá vé là 7 đồng không có xổ số. Chân thành cám ơn Qúi Vị sẽ ủng hộ và phổ biến buổi gây qũy thánh thiện này. Nguyện xin Niềm Vui, Bình An và Ánh Sáng của Chúa Kitô Phục Sinh luôn mãi ở cùng Qúi Vị và gia quyến.