Outdoor Mass Celebrations Continued

Dear Friends in Mission,

On Christmas Eve, the Los Angeles County Department of Health issued a statement that read in part: “Now, most unfortunately, is not the time to attend indoor religious services. The County of Los Angeles is in the midst of its highest surge of COVID-19 cases. The local emergency rooms and hospitals are over-capacity.  And there are no indications of an end in sight to the current surge.  Attending an indoor service will result in transmission of COVID-19 and additional hospitalizations that the healthcare system cannot handle at this time."

In a letter to priests and pastors this week, Archbishop Gomez said that although indoor worship was now permitted in the county, outdoor gatherings were safer and still strongly encouraged.

For these reasons, and out of concern for the safety of our parish family, we have decided to continue to celebrate outdoors at least through the Christmas season.  We will re-evaluate this decision in mid-January.

Blessings of health and safety,

Fr. John

 

**********************************************************************

 

Estimados Amigos en Mision,

En Noche Buena, El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles mando un comunicado que en parte lee:

“Ahora, muy desafortunadamente, no es el momento de asistir a servicios religiosos adentro de las iglesias.  El Condado de Los Ángeles está en medio del retoño más grande de casos de COVID-19.   Los departamentos de emergencias y hospitales locales están llenos sobre capacidad.  Y no hay indicaciones de un final a este aumento.  Asistiendo a un servicio adentro de la iglesia resultara en transmisiones del COVID-19 y hospitalizaciones adicionales que el sistema de salud no puede manejar en este momento.”

En una carta a sacerdotes y paracos esta semana, el arzobispo Gómez dijo que, aunque adoraciones interiores están ahora permitidas en el país, reuniones al aire libre son más seguras y todavía son las más fuertemente recomendadas. 

Por estas razones, y por la seguridad de nuestra familia parroquial, hemos decidido de continuar de celebrar al aire libre al menos a través de la temporada Navideña.  Vamos a revaluar esta decisión a mediados de enero.

Bendiciones de salud y seguridad,

Padre John

*********************************************************************

Quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ San Gabriel Mission thân mến!

Vào thời gian Vọng Giáng sinh, Sở Y tế Quận hạt Los Angeles đã đưa ra một thông báo có nội dung như sau: “Thật không may,hiện nay không phải là lúc để tham dự các sinh hoạt tôn giáo bên trong thánh đường. Quận hạt Los Angeles đang trong giai đoạn có số bệnh COVID-19 tăng cao nhất. Các phòng cấp cứu và bệnh viện địa phương đều hoạt động quá công suất. Và hiện nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sự gia tăng đã giảm. Cho nên việc tham dự sinh hoạt trong thánh đường sẽ dẫn đến sự lây truyền COVID-19 vàtăng thêm con số người nhập viện mà hệ thống chăm sóc sức khỏe không thể đáp ứng tại thời điểm này.

"Trong thư gửi các linh mục và các Cha Chánh Xứ trong tuần này, Đức Tổng Giám mục Gomez nói rằng mặc dù hiện tại quận hạt đã cho phép việc thờ phượng được cử hành trong thánh đường, dầu vậy, các cuộc tụ họp ngoài trời vẫn an toàn hơn và vẫn được mạnh mẽ khuyến khích. Vì những lý do này, và vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình giáo xứ chúng ta, chúng tôi quyết định tiếp tục cử hành các nghi thức ngoài trời ít nhất là trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi sẽ đánh giá lại quyết định này vào giữa tháng Giêng tới.

Chúc anh chị em khỏe mạnh và an lành, Cha John